CEX.COM3月16日停机升级公告 更多
LEND/BTC --
LEND/ETH --
AMB/ETH --
AMB/BTC --
CDT/ETH --
CDT/BTC --
LRC/ETH --
LRC/BTC --
AE/ETH --
AE/BTC --
VNS/USDT --
BLZ/ETH --
BLZ/BTC --
EDU/BTC --
EDU/ETH --
ENG/ETH --
ENG/BTC --
TRX/ETH --
TRX/BTC --
NAS/USDT --
NAS/BTC --
NAS/ETH --
MTN/ETH --
MTN/BTC --
MTX/ETH --
MTX/BTC --
WPR/ETH --
WPR/BTC --
STK/ETH --
STK/BTC --
SNC/ETH --
SNC/BTC --
LUN/ETH --
LUN/BTC --
OCN/ETH --
OCN/BTC --
ZLA/ETH --
ZLA/BTC --
SRN/ETH --
SRN/BTC --
ZIL/USDT --
ZIL/ETH --
ZIL/BTC --
UTK/ETH --
UTK/BTC --
ADX/ETH --
ADX/BTC --
EVX/ETH --
EVX/BTC --
LINK/ETH --
LINK/BTC --
EKO/ETH --
EKO/BTC --
MEE/ETH --
MEE/BTC --
RUFF/USDT --
RUFF/ETH --
RUFF/BTC --
SOC/ETH --
SOC/BTC --
DAT/ETH --
DAT/BTC --
SWFTC/ETH --
SWFTC/BTC --
APPC/BTC --
APPC/ETH --
ELF/BTC --
ELF/ETH --
ELF/USDT --
YEE/ETH --
YEE/BTC --
AIDOC/ETH --
AIDOC/BTC --
OST/ETH --
OST/BTC --
TOPC/ETH --
TOPC/BTC --
POWR/ETH --
POWR/BTC --
SNET/USDT --
DDD/USDT --
DDD/ETH --
VEN/USDT --
VEN/ETH --
VEN/BTC --
SMT/USDT --
SMT/ETH --
SMT/BTC --
THETA/USDT --
THETA/ETH --
THETA/BTC --
QUN/ETH --
QUN/BTC --
BTC/USD --
DTA/USDT --
DTA/ETH --
DTA/BTC --
ETH/USD --
ETH/BTC --
ETC/BTC --
LTC/BTC --
BCH/USDT --
BCH/BTC --
QTUM/USDT --
QTUM/BTC --
QTUM/ETH --
EOS/USDT --
EOS/BTC --
EOS/ETH --
OMG/ETH --
OMG/BTC --
MDS/BTC --
MDS/USDT --
MDS/ETH --
BTC/USDT --
ETH/USDT --
ETC/USDT --
LTC/USDT --
AE/USDT --
KNC/BTC --
ZRX/BTC --
RCN/BTC --
RCN/ETH --
ETP/ETH --
ETP/BTC --
DATA/ETH --
DATA/BTC --
BTM/ETH --
BTM/USDT --
ACT/ETH --
ACT/BTC --
REQ/ETH --
REQ/BTC --
RDN/ETH --
RDN/BTC --
PROPY/ETH --
PROPY/BTC --
TNT/ETH --
BCD/ETH --
BCD/USDT --
LRC/USDT --
TSL/USDT --
MANA/ETH --
DASH/BTC --
DASH/USDT --
ZEC/USDT --
ZEC/BTC --
ITC/USDT --
ITC/ETH --
ITC/BTC --
CEX/ETH --
CEX/USDT --
SNT/USDT --
SNT/BTC --
PAY/ETH --
PAY/BTC --
TNB/ETH --
TNB/BTC --
IOST/USDT --
IOST/ETH --
IOST/BTC --
WICC/BTC --
WICC/ETH --
GNT/ETH --
GNT/BTC --
GNT/USDT --
STORJ/USDT --
STORJ/BTC --
CVC/BTC --
CVC/ETH --
CVC/USDT --
ABT/ETH --
ABT/BTC --
LLT/SNET --
SHOW/USDT --
SHOW/ETH --
GNX/BTC --
GNX/ETH --
MTL/BTC --
DGD/BTC --
DGD/ETH --
QASH/BTC --
QASH/ETH --
MCO/ETH --
MCO/BTC --
AST/BTC --
CMT/ETH --
CMT/BTC --
BAT/BTC --
BAT/ETH --
QSP/ETH --
QSP/BTC --
SALT/BTC --
SALT/ETH --
ICX/ETH --
ICX/BTC --
OMG/USDT --
INF/USDT --
CDT/USDT --
AMB/USDT --
STX/USDT --
MANA/BTC --
TNT/BTC --
BTM/BTC --
MKR/ETH --
XUC/USDT --
XUC/ETH --
BCX/BTC --
SBTC/BTC --
YOYOW/ETH --
YOYOW/BTC --
LEND/USDT --
可用 0 BTC 充币
交易额 BTC 0.00
0.2000% 等值CEX: ETC 0.00
实际到账 ETC 0.00
可用 0 ETC 充币
交易额 BTC 0.00
0.2000% 等值CEX: BTC 0.00
实际到账 BTC 0.00
价格 数量 合计(BTC)
成交时间 成交价格 成交量
委托时间 类型 委托价格 委托数量 成交数量 尚未成交 合计 操作
订单号 成交时间 类型 成交价格 成交量 成交额